סיוע הומניטרי לפליטים בסוריה

בשנת 2012 נסעתי עם קבוצה של סיוע הומניטרי בחלוקה של אוכל וציוד

#סיועהומניטרילפליטיםבסוריה #סוריה