top of page

חג הדיוואלי

דיוואלי, מוכר גם כפסטיבל דיפאוולי (תרגום - שדרת האורות) או חג הטיהאר (בנפאלית), הוא חג דתי הינדי הנחוג בעיקר בהודו ובנפאל ביום מולד הירח בחודש השמיני אשר בלוח השנה ההינדי.הדיוואלי שייך לסדרת חגי האור, המציינים את ניצחון האור על החושך והטוב את הרע, הנחגגים לקראת ה-21 בדצמבר, שהוא היום הקצר ביותר בשנה בחצי הכדור הצפוני. הדיוואלי, כמו חגי אור אחרים, כדוגמת חנוכה וחג המולד, מאופיין על ידי הדלקת נרות וזיקוקים למען גירוש החושך המתגבר.

בסדרה "מסע לצ'אי"מיכל מתארגנת לחג וחוגגת אותו עם משפחה הודית


bottom of page