top of page

קראלה- HOUSE BOATS

בתי הסירה ששטים לאורך תעלות הback waters במדינת קארלה ,הן הדרך הטובה ביותר לטייל באיזור היחודי הזה.

בבתי הסירה האלה נשהה 24 שעות, שבמהלכן נשוט,ננוח,נאכל ואף נשחה.

#ביתסירה #קראלה #דרוםהודו #טיוללהודו #טיוללדרוםהודו #מסעלצאי #הדרכתטיוליםלהודו #יאללהצאי


bottom of page