top of page

מסע לצ'אי פרק 1

בשנת 2004 נסעתי להודו לצלם סדרה שאותה הגיתי לסדרה קראתי "מסע לצ'אי" השם -משחק מילים בין עיברית להינדי משלב את הטיול-המסע עם המילה צ'אי (תה הודי)

הסדרה הינה על המפגש של 3 אנשים עם הודו ,כל אחד מזוויתו האישית במסע של 3 חודשים מצפון לדרום.

המשתתפים: מיכל אדלר -עורכת טלוויזיה וכתבת, חן לוזיה נווד ואיש רוח. ואני רז הלווינג בימאי ומוסיקאי.

בסדרה לא לקחנו את עצמנו יותר מידי ברצינות והקו הקליל של האנשים התווה גם את המפגש עם הודו

צפו בפרק 1

bottom of page