top of page

הקומבה מלה הסיפור המיתולוגי

בשנת 2001 נערך פסטיבל הקומבה מלה בעיר אללאבד בהודו.כחלק מצילומי הסרט ביימתי את הקטע הבא

שמסביר את הסיפור המיתולוגי שמאחורי פסטיבלה הקומבה מלה

bottom of page