top of page

הקומבה מלה הסיפור המיתולוגי

בשנת 2001 נערך פסטיבל הקומבה מלה בעיר אללאבד בהודו.כחלק מצילומי הסרט ביימתי את הקטע הבא

שמסביר את הסיפור המיתולוגי שמאחורי פסטיבלה הקומבה מלה

#קומבהמלה