וארנסי

וארנסי עירו של האל שיווה המקום לבוא ולמות בו...וגם למות עליו נהר הגנגס שעובר בעיר מקנה לו את קדושתו הרבה. בשנת 2001 צילמנו סרט קצר על הזיהום בגנגס ועל המאמצים לנקות אותו בסרט השתתף המנהמט של אחד המקדשים החשובים בוארנסי ,פרופסר וויר מישרה ז"ל שמספר על מאמציו בניקוי הנהר הקדוש.

#וארנסי